Hitsaustyöt vaativat osaamista ja ammattitaitoa

Hitsaus on metalliteollisuuden yksi tärkeimpiä menetelmiä, jota käytetään liittämään metalleja yhteen. Menetelmää käytetään monien tuotteiden valmistuksessa ja myös esimerkiksi rakennustyömailla. Hitsaustekniikoita on olemassa useita erilaisia ja useimmissa niistä käytetään hyväksi lämpöä ja/ tai puristusta niin, että osat liittyvät yhdeksi kokonaisuudeksi. Jos hitsausprosessissa käytetään lämpöä, sulatetaan sillä liitettävien osien pintaa ja hitsauksessa käytettävä lisäaine, osien liittämiseksi yhteen. Lämmönlähteenä hitsauksessa on yleensä sähkövirran avulla aikaansaatava valokaari, jolla tarkoitetaan kaasussa tapahtuvaa sähköpurkausta, jonka avulla saadaan kehitettyä nopeasti korkea lämpötila. Valokaaren lämpötila voi olla korkeimmillaan jopa kymmeniä tuhansia asteita, hitsaus prosessista riippuen. Hitsaustyöt tehdäänkin usein vaativissa olosuhteissa ja työturvallisuuteen täytyy kiinnittää erityistä huomiota.

Hitsaajan työympäristöstä tulee tehdä mahdollisimman turvallinen

Hitsaajan työympäristössä on usein monenlaisia riskitekijöitä terveydelle ja turvallisuudelle, joka lisää työn vaativuutta. Hitsatessa on aina syytä kiinnittää huomiota siihen, että työympäristössä on hyvä ilmanvaihto, koska hitsatessa syntyy metallihiukkasia ja savua, jota kutsutaan hitsaussavuksi. Toimivan ilmanvaihdon lisäksi hitsaajalla täytyy olla asianmukaiset suojavarusteet ja kannattaa myös kiinnittää huomiota työskentelyasentoon, että savun hengittäminen olisi mahdollisimman vähäistä. Hitsatessa on myös aina palovaara, joten ympäristössä ja hitsattavissa kappaleissa ei tule olla helposti syttyviä aineita, kuten esimerkiksi maaleja, öljyjä ja rasvaa. Mahdollisuuksien mukaan kannattaa myös käyttää sellaisia hitsausmenetelmiä, jotka tuottavat vähemmän savua. Hitsauksessa ja sen oheistoiminnoissa, syntyy myös melua, jota kanttaa pyrkiä mahdollisuuksien mukaan vähentämään ja jolta kannattaa myös suojautua.

Hitsaustyöt täytyy tehdä asianmukaisia suojaimia käyttäen

Hitsaustöissä tulee kiinnittää paljon huomiota turvallisuuteen ja työympäristön lisäksi oikeanlainen suojautuminen on erittäin tärkeää. Oikeanlainen suojavaatetus, suojakäsineet, työhön soveltuvat jalkineet, hitsausmaski ja tarvittaessa hengityssuojaimet ja suojakypärä suojaavat hitsatessa esimerkiksi kipinöiltä, metalliroiskeilta, säteilyltä, melulta ja ilman epäpuhtauksilta. Hitsatessa valokaari tuottaa UV-säteilyä ja siltä tulee suojata sekä iho että silmät. Silmien suojaamiseksi on olemassa suojalaseja ja hitsausmaskeja, jotka suojaavat silmiä UV-säteilyn lisäksi kipinöiltä ja sulametalliroiskeilta. Kuulosuojaimien tai korvatulppien käyttö on myös suositeltavaa työssä aiheutuvan melun vuoksi. Hitsauskaasuilta suojautuminen on tärkeää ja riippuen hitsattavista materiaaleista ja käytetyn tekniikan synnyttämien kaasujen määrän ja myrkyllisyyden määrästä, niiltä voi myös suojautua erilaisilla tavoilla, kuten esimerkiksi puhallinmaskilla. Hitsaustyöt hoitaa ammatiitaidolla MS-Weld Ky.

minusta

Teollisuuden ja tuotannon maailmaan syventyvä blogi

Käytämme jokapäiväisessä elämässämme suuren määrän erilaisia kulutushyödykkeitä, sitä ehkä sen tarkemmin ajattelematta. Kulutushyödykkeiksi määritellään kaikki tavarat, palvelut sekä muu hyödyke tai etuus, joita tarjotaan kuluttajille. Kaikkien arjessa tarvitseviemme kulutushyödykkeiden suunnittelu ja valmistus on pitkä prosessi, ennen kuin valmis tuote tai palvelu on saatavillamme. Myös sen jälkeen kun hyödyke on markkinoilla, jatkuu sen tuotekehitys, niin että siitä pyritään kehittämään ja optimoimaan edeltäjäänsä parempi, uusi versio. Oletko kiinnostunut tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosesseista? Tämä blogi syventyy teollisuuden ja tuotannon kiehtovaan maailmaan mahdollisimman laaja-alaisesti. Toivottavasti löydät täältä mielenkiintoista luettavaa aiheesta ja voit myös jättää kommenttisi tai mahdollisesti myös toiveesi tulevia kirjoituksia varten. Tervetuloa mukaan!

Haku

arkisto

Viimeisimmät julkaisut

8 September 2023
Hygieniapatjansuojat auttavat pitämään vuoteen puhtaana ja kuivana ja niitä käytetään suojaamaan patjaa likaantumiselta ja nesteiden imeytymiseltä. Va

15 December 2021
Hitsaus on metalliteollisuuden yksi tärkeimpiä menetelmiä, jota käytetään liittämään metalleja yhteen. Menetelmää käytetään monien tuotteiden valmistu

25 October 2021
Tuotekehitys on tärkeää jokaiselle yritykselle kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta. Jokainen yritys tarvitsee tuotekehitystä sekä uusille että jo ole

tag