Tuotekehityspalvelut tarjoavat asiantuntevaa osaamista yrityksen tarpeisiin

Tuotekehitys on tärkeää jokaiselle yritykselle kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta. Jokainen yritys tarvitsee tuotekehitystä sekä uusille että jo olemassa oleville tuotteilleen. On tärkeää, että myytävät tuotteet tai palvelut pysyvät ajankohtaisina ja vastaavat olemassa olevia tarpeita. Suuremmissa yrityksissä saattaa olla oma osasto tuotekehitykseen, mutta usein tuotekehityspalvelut ostetaan niihin erikoistuneilta yrityksiltä. Palveluita tarjoavat yritykset ovat yleensä erikoistuneet johonkin tiettyyn alaan, esimerkiksi telekommunikaatioon, autoteollisuuteen, elintarvikealaan, pakkauksiin tai teknologiaan. Tuotekehityspalveluita tarvitaan myös yhä useammin teknologian kehittymisen vuoksi, että uusia tekniikoita saadaan yritysten hyödynnettäväksi sekä integroiduksi uusiin tuotteisiin.

Tuotekehitysprosessi koostuu monesta osa-alueesta

Kehitettävä tuote määrittää tuotekehitysprosessin keston, se voi olla lyhyt tai pitkä. Prosessin hinta riippuu myös monesta asiasta; siihen vaikuttavat muun muassa sen kesto, tarvittavat toimenpiteet ja osaaminen, sekä tietysti jokaisella yrityksellä on omat tunti- ja projektihinnat. Tuotekehitys jaetaan yleensä erilaisiin vaiheisiin ja tuotekehitystä tarjoavalla yrityksellä täytyy olla osaamista tuotekehityksen lisäksi valmistustekniikoista ja materiaaleista.

Tuotekehitys alkaa yleensä vaatimusten määrittelyllä, joka antaa kehykset tarvittaville ratkaisuille. Vaatimusmäärittelyssä on tärkeää kuvata kaikki ratkaisulle asetetut vaatimukset, toiveet, informaatio ja vaihtoehdot mahdollisimman tarkasti. Vaatimusmäärittelyn perusteella voi tehdä vaatimuslistan, jota voi käyttää koko prosessin ajan ja verrata sen avulla, täyttyvätkö ratkaisulle asetetut vaatimukset. Vaatimusmäärittely toimii pohjana ratkaisujen määrittelylle ja sen pohjalta aletaan ideoimaan mahdollisia ratkaisuja. Tässä vaiheessa etsitään mahdollisimman monia ideoita ratkaisulle, tutkitaan ongelmaa eri näkökulmista ja laitetaan ideat paremmuusjärjestykseen. Tämän jälkeen voidaan ideoista alkaa tekemään konseptisuunnitelmia ja myös jatkojalostaa niitä sekä tutkitaan voisiko ne tehdä vielä paremmin. Tämä vaihe kannattaa toteuttaa erityisen huolellisesti ja jos mikään vaihtoehdoista ei ole tarpeeksi hyvä, kannattaa prosessi aloittaa alusta ja etsiä tyydyttävä ratkaisu. Seuraavaksi kannattaa aloittaa markkinatutkimus ja markkinoiden testaaminen ja selvittää onko kehitettävälle ratkaisulle tai tuotteelle kysyntää.

Ratkaisujen tarkennus ja prototyypin valmistus

Kun kehitettävät ratkaisut on valittu, tarkennetaan niitä ja tutkitaan vaihtoehtojen toimivuutta ja kustannuksia tarkemmin. Usein tässä vaiheessa kannattaa käyttää ratkaisujen simulointia, jolla pystytään selvittämään, miten ratkaisut toimivat, tarvitseeko niihin tehdä muutoksia ja mikä niistä olisi toimivin vaihtoehto. Kun jäljellä on lopullinen ratkaisu, voidaan aloittaa yksityiskohtien hiominen ja mallinnus ratkaisusta. Tässä vaiheessa kannattaa olla tarkkana laadunvarmistuksessa. Seuraavaksi on vuorossa prototyypin valmistus ja testaus, jossa tarkistetaan, toimiiko prototyyppi samalla tavalla kuin simuloinnissa. Sen jälkeen on vuorossa tarvittaessa jatkokehitys ja viimein tuotannon suunnittelu, että tuote tai ratkaisu saadaan markkinoille. Asiantuntevia tuotekehityspalveluita tarjoaa esimerkiksi Defour Oy.

minusta

Teollisuuden ja tuotannon maailmaan syventyvä blogi

Käytämme jokapäiväisessä elämässämme suuren määrän erilaisia kulutushyödykkeitä, sitä ehkä sen tarkemmin ajattelematta. Kulutushyödykkeiksi määritellään kaikki tavarat, palvelut sekä muu hyödyke tai etuus, joita tarjotaan kuluttajille. Kaikkien arjessa tarvitseviemme kulutushyödykkeiden suunnittelu ja valmistus on pitkä prosessi, ennen kuin valmis tuote tai palvelu on saatavillamme. Myös sen jälkeen kun hyödyke on markkinoilla, jatkuu sen tuotekehitys, niin että siitä pyritään kehittämään ja optimoimaan edeltäjäänsä parempi, uusi versio. Oletko kiinnostunut tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosesseista? Tämä blogi syventyy teollisuuden ja tuotannon kiehtovaan maailmaan mahdollisimman laaja-alaisesti. Toivottavasti löydät täältä mielenkiintoista luettavaa aiheesta ja voit myös jättää kommenttisi tai mahdollisesti myös toiveesi tulevia kirjoituksia varten. Tervetuloa mukaan!

Haku

arkisto

Viimeisimmät julkaisut

8 September 2023
Hygieniapatjansuojat auttavat pitämään vuoteen puhtaana ja kuivana ja niitä käytetään suojaamaan patjaa likaantumiselta ja nesteiden imeytymiseltä. Va

15 December 2021
Hitsaus on metalliteollisuuden yksi tärkeimpiä menetelmiä, jota käytetään liittämään metalleja yhteen. Menetelmää käytetään monien tuotteiden valmistu

25 October 2021
Tuotekehitys on tärkeää jokaiselle yritykselle kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta. Jokainen yritys tarvitsee tuotekehitystä sekä uusille että jo ole

tag