Muovituotteiden suunnittelu vaatii monipuolista ammattitaitoa

Tuotesuunnittelu on monisyinen prosessi, jossa täytyy ottaa huomioon useita eri näkökulmia kuten tuotteen käytettävyys, taloudellisuus, laatu sekä myös ympäristöystävällisyys. Tuotesuunnittelu on sekä tuotteen ideointia ja muotoilua sekä sen kehittämistä teknisesti toimivaksi tuotteeksi, joka vastaa haluttua lopputulosta. Muovituotteiden suunnittelu alkaa analysoimalla muun muassa tuotteen käyttö ja käyttöympäristö, sen valmistusmäärän arviointi ja niihin sopivien valmistusmenetelmien ja raaka-aineiden valinnalla. Muovilajien valikoima on laaja. Sen pääraaka-aine on polymeeri. Muovin polymeeri voi olla täysin synteettinen tai luonnonpolymeeri kuten tärkkelys tai selluloosa tai kemiallisesti muokattu luonnonpolymeeri. Muovin polymeerit voivat myös olla yhtä tai useampaa lajia. Polymeerilajeja ja niiden yhdistelmiä voidaan valmistaa useita erilaisia, joten erilaisten muovilajien valikoima on todella laaja. Muovituotteiden suunnittelussa on olennaista ymmärtää erilaisten muovilajien ominaisuudet ja valmistus- ja työstötavat.

Muovituotteiden suunnittelupalvelu tuntee materiaalit ja prosessit

Muovilaaduilla on toisistaan merkittävästi poikkeavia mekaanisia ja kemiallisia ominaisuuksia. Raaka-aine valitaan käytön ja käyttöympäristön asettamien vaatimusten mukaan. Valintaan vaikuttavat esimerkiksi seuraavat tuotteelta käytössä vaadittavat ominaisuudet: tuotteen käyttölämpötila, UV-säteilyn määrä, kemiallinen rasitus, tuotteelle tarvittava lujuus ja palonkesto. Tuotteiden suunniteluun ja valmistukseen vaikuttavat myös viranomaisten asettamat määritykset ja rajoitukset ja standardit, jotka tuotteen valmistajalla täytyy olla tiedossa. Muovituotteiden suunnittelu etenee yleensä tuotteen alustavien konseptien luomisesta niiden testaamiseen.

Muovituotteiden valmistus alkaa testauksen jälkeen

Testaamisen jälkeen valitaan sopiva valmistusmenetelmä, jonka valinta vaikuttaa paljon tuotteen ulkonäköön, hintaan ja sen rakenteeseen. Mikäli tuotetta on tarkoitus valmistaa suurella volyymilla, on silloin oleellista, että yksittäisen kappaleen hinta on mahdollisimman edullinen valmistaa. Suurien kappalemäärien valmistukseen yleisimmin käytetty tekniikka on ruiskupuristus ja pienten sarjojen taas tyhjiömuovaus, avolaminointi tai polyuretaani-elastomeerivalu. Valmistusmenetelmän ja materiaalin valinta tapahtuu yleensä samanaikaisesti ja tuotteen yksityiskohtainen suunnittelu voi alkaa vasta niiden jälkeen. Suunnitelmia testataan prosessin optimoimiseksi sekä markkinatutkimuksella, jossa selvitetään tuotteen kaupalliset mahdollisuudet, sekä teknisellä testauksella, jossa testataan tuotteen ominaisuuksia kuten esimerkiksi kokoonpanoa, toimintaa, lujuutta ja käytettävyyttä. Testauksen jälkeen valmistetaan tuotteen muotit ja niiden toimivuus testataan myös. Tuotanto voi käynnistyä, kun kaikki on kohdallaan. Tuotannon käynnistyttyä seuraa tuotteenjulkistus ja markkinointi ja myynti.  

Lisätietoa muovituotteiden suunnittelupalveluista voit lukea esimerkiksi Artekno Oy sivuilta.

minusta

Teollisuuden ja tuotannon maailmaan syventyvä blogi

Käytämme jokapäiväisessä elämässämme suuren määrän erilaisia kulutushyödykkeitä, sitä ehkä sen tarkemmin ajattelematta. Kulutushyödykkeiksi määritellään kaikki tavarat, palvelut sekä muu hyödyke tai etuus, joita tarjotaan kuluttajille. Kaikkien arjessa tarvitseviemme kulutushyödykkeiden suunnittelu ja valmistus on pitkä prosessi, ennen kuin valmis tuote tai palvelu on saatavillamme. Myös sen jälkeen kun hyödyke on markkinoilla, jatkuu sen tuotekehitys, niin että siitä pyritään kehittämään ja optimoimaan edeltäjäänsä parempi, uusi versio. Oletko kiinnostunut tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosesseista? Tämä blogi syventyy teollisuuden ja tuotannon kiehtovaan maailmaan mahdollisimman laaja-alaisesti. Toivottavasti löydät täältä mielenkiintoista luettavaa aiheesta ja voit myös jättää kommenttisi tai mahdollisesti myös toiveesi tulevia kirjoituksia varten. Tervetuloa mukaan!

Haku

arkisto

Viimeisimmät julkaisut

8 September 2023
Hygieniapatjansuojat auttavat pitämään vuoteen puhtaana ja kuivana ja niitä käytetään suojaamaan patjaa likaantumiselta ja nesteiden imeytymiseltä. Va

15 December 2021
Hitsaus on metalliteollisuuden yksi tärkeimpiä menetelmiä, jota käytetään liittämään metalleja yhteen. Menetelmää käytetään monien tuotteiden valmistu

25 October 2021
Tuotekehitys on tärkeää jokaiselle yritykselle kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta. Jokainen yritys tarvitsee tuotekehitystä sekä uusille että jo ole

tag